Educació a Catalunya

El forat de l’escola catalana: urgeixen professors d’origen migrant

  • El fenomen, del qual Educació no té dades, perjudica l’èxit educatiu de l’alumnat d’origen estranger i perpetua la desigualtat sociocultural

  • Una barrera important són els baixos nivells d’accés a la universitat, que s'acosten al 5%, que hi ha entre el col·lectiu

A1-163789635.jpg / JORDI OTIX

Catalunya és una societat cada vegada més plural. Segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), del 2022, un 16,2% de la població és d’origen migrant. Un 15,1% està en edat escolar, entenent-la des de l’etapa d’infantil a la postobligatòria (batxillerat i FP). Però aquesta diversitat no es reprodueix entre el professorat. La immensa majoria de mares i pares a qui es pregunti contestaran que els seus fills no han tingut mestres, per exemple, d’origen àrab, africà o llatinoamericà.